visie

Sinds de dood van de grondlegger van aikido in 1969, maar ook al daarvoor, is aikido volop in beweging. Zoals Morihei Ueshiba aiki-jutsu omvormde tot aikido en hij gedurende zijn hele leven bleef schaven om zijn krijgskunst te vervolmaken, zo heeft aikido zich onder zijn leerlingen verder ontwikkeld.

Hierdoor zijn verschillende stromingen binnen aikido ontstaan die allemaal interpretaties en gedeeltelijke aanpassingen zijn van individuele leerlingen van Morihei Ueshiba. Bij sommige scholen staat de spirituele discipline voorop, bij andere de ontwikkeling van ki, weer andere zien aikido als sport, recreatie, zelfverdediging of bewegingskunst.

Onze club laat zich inspireren door verschillende stijlen, die elk een bepaald aspect van aikido benadrukken. Hoewel we hierin redelijk alleen staan – de meeste clubs kiezen exclusief voor één stijl – vinden we Aikido te rijk om beperkt te worden tot wat één leerling kon vatten.

Niet dat wij het allemaal kunnen vatten, maar ieder zal wel iets erin kunnen vinden om zichzelf verder te ontwikkelen. Het maakt het soms ook wat moeilijk, zodat starters zich er nog niet teveel mee moeten bezighouden.

aikido is a way