starten met aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst. Dat merk je onder meer aan het vele buigen uit respect voor je partner en leraar. Dat respect is een voorwaarde om veilig en zonder kwetsuren te kunnen oefenen. Ook de kledij is Japans: een keikogi (kimono), en voor de gevorderde beoefenaar een hakama. Je oefent op matten, het eerste jaar vooral val- en basistechnieken. Iedereen traint met iedereen, jongens/mannen en meisjes/vrouwen samen.

voor kinderen

Kinderen oefenen op een aangepaste en speelse manier. De grote variatie aan technieken zorgt voor aandacht en nieuwsgierigheid. Bovendien maakt de niet- competitieve sfeer plezierig trainen mogelijk voor zowel jongens als meisjes.

Aikido ontwikkelt lichaamscoördinatie, zelfvertrouwen en zelfcontrole. Op die manier leren kinderen de anderen respecteren. Veilig leren vallen is een groot aandachtspunt.

In september kan je instappen, van zodra je 7 jaar bent. Je kan 2 maal gratis meedoen. Daarvoor moeten je ouders wel een formulier ondertekenen dat je in goede gezondheid bent. Dan ben je ook verzekerd.

Voor de proeflessen heb je geen kimono nodig. Soepele kleding volstaat. We trainen op blote voeten. Slippers helpen om geen vuil op de mat te brengen.

Een les missen is niet erg, de oefeningen komen zeker terug in een volgende les.

De leraars beslissen over over de overgang naar de jeugd/volwassenen, afhankelijk van de maturiteit en groei die je doormaakte tijdens de trainingen met de kinderen.

Elk jaar kan je een extra stip verdienen, je moet dan wel regelmatig in de lessen aanwezig zijn en we vragen van jou op het einde van het jaar ook een kleine demonstratie om te laten zien wat je geleerd hebt. Er wordt 1 maal per jaar (eind mei of begin juni) zo een demonstratie georganiseerd.

voor volwassenen

Vanaf 13 jaar mag je met de volwassenen meetrainen. Volwassenen kunnen op elk moment starten, maar september en januari zijn het meest geschikt.

Om te starten moet je niet in topvorm of van jeugdige leeftijd zijn. Het ritme bij de starters ligt in het begin niet zo hoog, omdat alle aandacht gaat naar de technieken en valoefeningen.

Verder oefenen we een grote variëteit aan technieken en nemen meer dan eens de (houten) wapens vast.

Als je wat meer gevorderd bent, worden de technieken verfijnd en is er meer aandacht voor onderliggende aikidoprincipes en wapentechnieken.

Je kan twee maal gratis meedoen, mits je een verklaring ondertekent dat je in goede gezondheid verkeert. Je bent dan ook verzekerd.

Voor de proeflessen heb je geen keikogi (kimono) nodig, soepele kleding volstaat. We trainen op blote voeten. Leg wel je juwelen en horloge weg. Laat niets waardevols in de kleedkamer liggen.

Slippers helpen om geen vuil op de mat te brengen.

Een les missen is niet zo erg, omdat er geen lijnrechte opbouw gevolgd wordt: je herhaalt dikwijls dezelfde basistechnieken en valoefeningen, om lichaamscoördinatie en basishouding te verbeteren.

Deelname aan proeven voor een hogere graad is vrijwillig en afhankelijk van je aanwezigheid, inzet en vordering.